Aylık arşiv Temmuz 2014

ilePsikolog İlker Gündoğdu

Obsesyon (Saplantılı Düşünce) Nedir?

Obsesyon (Takıntı) Nedir?

Obsesyon

Obsesyon

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Zorlantı Hastalığı); çok kısaca rahatsızlık veren düşüncelerle ortaya çıkan ve bu düşüncelerin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen davranışlarla devam eden bir rahatsızlıktır. Bu bağlamda OKB’nin iki boyutu vardır. Birinci boyutu Obsesyonlar (saplantılar) dır. Obsesyon (saplantı) istemdışı olarak tekrarlayıcı bir şekilde zihnimizde canlanan ve devamlılık gösteren düşünce, hayal, istek veya endişelerdir. İstenmediği halde ortaya çıkan, kendiliğinden zihnimizde canlanan obsesyonlar (saplantılı düşünce) sıkıntıya neden olurlar.

Obsesyon (saplantı) zihinde ortaya çıkması ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın engel olunamazlar. Çoğu zaman belli durumlarda veya belli olaylar neticesinde ortaya çıkan obsesyon (saplantılı düşünce ) kişiden kişiye çok değişik formlar alabilir. Örnek verecek olursak; “Ocağı kapattım mı?”, “Kapıyı kilitledim mi?”, “Herhangi bir yere dokunmaktan dolayı hastalık bulaştı mı?”, “Farkında olmadan eşcinsel ilişkiye girdim mi?” gibi düşüncelerle beraber uygun olmayan istekler de zihne kendiliğinden gelebilir; “Bıçak görünce kendine zarar verme isteği”, “Birisiyle cinsel ilişki kurma isteği”, “toplum içinde soyunma isteği” vs.

Obsesyon (takıntı), belli başlıklar altında kategorize edilebilmektedir. Bunlar;

• Kirlilik Bulaşması
• Cinsellik
• Saldırganlık
• Kazaya Neden Olma
• Dini Konular

Aklına gelen Obsesyon (takıntı) sebebi ile kişiler önlem almak gereği hissederler veya bu Obsesyon (takıntı) nedeniyle ortaya çıkan sıkıntı, korku, endişenin etkisini azaltmak yönünde tutum ve davranışlarda bulunurlar.

Obsesyon (takıntı), tedavi edilmediği takdirde sürekli olarak zihnimizde var olduklarından hayattan keyif alamamaya neden oldukları gibi bazen davranışlarımızı da etkilediğinden günlük yaşamda yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımıza da engel olabilirler.

ileadmin

Sosyal Fobi Belirtileri

sosyal fobi belirtileriSosyal fobi, bu problemi yaşayan insanın hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilen bir problemdir. Peki sosyal fobinin belirtileri nelerdir, sizler için açıkladık:

Anksiyete yani Kaygı Bozukluğu‘nun bir çok çeşidi vardır. Kişilerin üzerinde kaygı uyandıran nesne, durum olay vs. farklılaştıkça Anksiyete (kaygı) Bozukluğu da farklı alt başlıklarda toplanmışlardır. Bu alt başlıklardan birisi de Sosyal Fobidir. Sosyal fobi genel anlamda kişinin başka insanlarla bir şekilde etkileşim kurulmadan önce ve/veya etkileşim esnasında aşırı bir şekilde heyecan, kaygı ve korku duyması olarak tanımlanabilmektedir. Devamını oku

ileadmin

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Çeşitleri

 

OKB - Takıntılar

OKB – Takıntılar

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), kişiden kişiye farklı özellikler gösterebilen bir ruhsal rahatsızlıktır. Düşünce takıntılarının, davranış tekrarlarının ne olduğu her OKB (Takıntı) rahatsızlığı yaşayan kişide farklı olabilir. Bu farklılıklara göre OKB (Takıntı), farklı alt tiplere ayrılarak kategorize edilmiştir. Bu alt tiplerin belirlenmesinin sebebi OKB (Takıntı) rahatsızlığı olan kişiyi daha iyi değerlendirebilmek ve tedaviyi kolaylaştırabilmektir. Bir hastada birden fazla OKB (Takıntı) alttipine ait belirtiler görülebileceği gibi yıllar içinde belirtiler değişiklik gösterebilir. Devamını oku

ileadmin

Depresyon Tedavisi

Çağımızın en yaygın ruhsal bozukluklarından olan Depresyon tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Depresyonda olan bireyler, yaşadıkları rahatsızlığın etkisi ile umutsuzluk içine kapılırlar ve durumlarının hiç değişmeyeceği gibi bir algı oluşur. Umutsuzluk ve “düzelmeyeceğim” algısı, depresyon tedavisi konusunda da adım atılmasının önünde bir engel oluşturur. Depresyon tedavisinin iki yolu vardır. Depresyon ilaçla tedavi edilebildiği gibi psikoterapi ile de tedavi edilebilmektedir. Bazı bireylerde her iki depresyon tedavisi yöntemini aynı anda uygulamak da gerekebilir.

Depresyon tedavisinde, ilaç tedavisi ile psikoterapi tedavisi arasında farklılıklar vardır. Psikoterapi ile depresyon tedavisinde, kişinin mutsuzluk, umutsuzluk, değersizlik vs. gibi duygu durumu ile ilgili değişiklik sağlanmaya çalışılarak, iştah, uyku, güçlü hissedip hissetmeme ile ilgili şikayetlerde düzelme sağlanması beklenirken, ilaçla depresyon tedavisinde bunun tam tersi olarak kişinin iştahı, uyku düzeni normale döndürülmeye çalışılıp, kendini daha enerjik hissetmesi sağlanırken, umutsuzluk, mutsuzluk, değersizlik gibi duygularının düzelmesi beklenir.

Depresyon üç düzeyde değerlendirilebilir. Ağır, orta ve hafif olmak üzere bu üç düzeyde depresyon tedavisinin farklı yöntemleri kullanılması gerekebilir. Yapılan araştırmalar, tedavilerin etkinlikleri arasında anlamlı farklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ağır düzeyde depresyon yaşayan hastalarda ilaç tedavisi ile beraber psikoterapinin birlikte depresyon tedavisi uygulanması uygun görülürken, orta ve hafif düzeyde depresyon yaşayan kişilerde ilaç tedavisine gerek olmaksızın psikoterapinin etkin bir depresyon tedavisi yöntemi olduğu gösterilmiştir.

Bununla beraber, ilaç tedavisine nazaran psikoterapinin, depresyonun tedavi edildikten sonra tekrar yaşanması olasılığını düşürdüğü de yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.

Depresyon şikayetleri olan kişilerin her ne kadar umutsuzluk duygusu içinde olsalar da bu duygunun yaşadıkları rahatsızlığın etkisi ile ortaya çıktığını düşünerek psikolog desteği almaları, uygun depresyon tedavisi yöntemi uygulandığında depresyonun iyileşmesinin mümkün olduğunu bilmeleri gerekmektedir.

Depresyon, depresyon nedir, depresyon belirtileri, depresyon tedavisi

ileadmin

Depresyon

depresyon

depresyon

 Yaşamımız içerisinde üzüntüye sebep olan, elem verici, hüzün duymamızı sağlayan bir çok olay veya durum yaşarız. Yaşadığımız olayın niteliğine göre hissettiğimiz üzüntünün şiddeti ve süresi değişkenlik gösterecektir. Ancak kimi zaman kendimizi olması gerekenden daha üzüntülü, daha bitkin, isteksiz hissedebiliriz. Böyle bir durumda düşünülecek olan şey -psikolojik bir rahahsızlık olan- depresyon geçiriyor olabileceğimizdir. Devamını oku