Etiket arşivi obsesyon

ilePsikolog İlker Gündoğdu

Kompulsiyon (Zorlantı) Nedir?

Kompulsiyon (Zorlantı)

Kompulsiyon (Zorlantı)

Günümüzde yaygın ruhsal rahatsızlıklardan olan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB – Takıntı Hastalığı) iki boyutta yaşanmaktadır. Birinci boyut, Obsesyon (Saplantı) boyutudur. Obsesyon (Saplantı), kısaca, zihnimize kontrolümüz dışında çeşitli düşünce, istek veya hayallerin gelmesidir. Diğer boyut ise Kompulsiyon (Zorlantı) boyutudur ki, Kompulsiyon (Zorlantı), obsesyonların psikolojik etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen tekrarlayıcı davranışlardır. Örneğin kirlilik obsesyonuna karşı uzun süre elin yıkanması… Devamını oku

ilePsikolog İlker Gündoğdu

OKB (Takıntı-Zorlantı Hastalığı) Çeşitleri

Obsesif - Kompulsif Bozukluk

Obsesif – Kompulsif Bozukluk

 Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), kişiden kişiye farklı özellikler gösterebilen bir ruhsal rahatsızlıktır. Düşünce takıntılarının, davranış tekrarlarının ne olduğu her OKB (Takıntı) rahatsızlığı yaşayan kişide farklı olabilir. Bu farklılıklara göre OKB (Takıntı), farklı alt tiplere ayrılarak kategorize edilmiştir. Bu alt tiplerin belirlenmesinin sebebi OKB (Takıntı) rahatsızlığı olan kişiyi daha iyi değerlendirebilmek ve tedaviyi kolaylaştırabilmektir. Bir hastada birden fazla OKB (Takıntı) alttipine ait belirtiler görülebileceği gibi yıllar içinde belirtiler değişiklik gösterebilir. Devamını oku

ilePsikolog İlker Gündoğdu

Obsesyon (Saplantılı Düşünce) Nedir?

Obsesyon (Takıntı) Nedir?

Obsesyon

Obsesyon

Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı Zorlantı Hastalığı); çok kısaca rahatsızlık veren düşüncelerle ortaya çıkan ve bu düşüncelerin etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen davranışlarla devam eden bir rahatsızlıktır. Bu bağlamda OKB’nin iki boyutu vardır. Birinci boyutu Obsesyonlar (saplantılar) dır. Obsesyon (saplantı) istemdışı olarak tekrarlayıcı bir şekilde zihnimizde canlanan ve devamlılık gösteren düşünce, hayal, istek veya endişelerdir. İstenmediği halde ortaya çıkan, kendiliğinden zihnimizde canlanan obsesyonlar (saplantılı düşünce) sıkıntıya neden olurlar.

Obsesyon (saplantı) zihinde ortaya çıkması ne kadar engellenmeye çalışılırsa çalışılsın engel olunamazlar. Çoğu zaman belli durumlarda veya belli olaylar neticesinde ortaya çıkan obsesyon (saplantılı düşünce ) kişiden kişiye çok değişik formlar alabilir. Örnek verecek olursak; “Ocağı kapattım mı?”, “Kapıyı kilitledim mi?”, “Herhangi bir yere dokunmaktan dolayı hastalık bulaştı mı?”, “Farkında olmadan eşcinsel ilişkiye girdim mi?” gibi düşüncelerle beraber uygun olmayan istekler de zihne kendiliğinden gelebilir; “Bıçak görünce kendine zarar verme isteği”, “Birisiyle cinsel ilişki kurma isteği”, “toplum içinde soyunma isteği” vs.

Obsesyon (takıntı), belli başlıklar altında kategorize edilebilmektedir. Bunlar;

• Kirlilik Bulaşması
• Cinsellik
• Saldırganlık
• Kazaya Neden Olma
• Dini Konular

Aklına gelen Obsesyon (takıntı) sebebi ile kişiler önlem almak gereği hissederler veya bu Obsesyon (takıntı) nedeniyle ortaya çıkan sıkıntı, korku, endişenin etkisini azaltmak yönünde tutum ve davranışlarda bulunurlar.

Obsesyon (takıntı), tedavi edilmediği takdirde sürekli olarak zihnimizde var olduklarından hayattan keyif alamamaya neden oldukları gibi bazen davranışlarımızı da etkilediğinden günlük yaşamda yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımıza da engel olabilirler.