Etiket arşivi sosyal fobi tedavisi

ileadmin

Sosyal Fobi Belirtileri

sosyal fobi belirtileriSosyal fobi, bu problemi yaşayan insanın hayatını ciddi anlamda olumsuz etkileyebilen bir problemdir. Peki sosyal fobinin belirtileri nelerdir, sizler için açıkladık:

Anksiyete yani Kaygı Bozukluğu‘nun bir çok çeşidi vardır. Kişilerin üzerinde kaygı uyandıran nesne, durum olay vs. farklılaştıkça Anksiyete (kaygı) Bozukluğu da farklı alt başlıklarda toplanmışlardır. Bu alt başlıklardan birisi de Sosyal Fobidir. Sosyal fobi genel anlamda kişinin başka insanlarla bir şekilde etkileşim kurulmadan önce ve/veya etkileşim esnasında aşırı bir şekilde heyecan, kaygı ve korku duyması olarak tanımlanabilmektedir. Devamını oku

ileadmin

Sosyal Fobi

sosyal fobi Her birimiz farklı karakteristik özelliklere sahibizdir. Kimimiz daha atılgan, girişken, soğukkanlı iken kimimiz de çekingen, utangaç, kaygılı bir kişiliğe sahip olabiliriz. Ancak bazı durumlarda bu özelliklerimiz hayatımızı olumsuz yönde etkileyecek sapmalar gösterebilir. Yaşamımızı zorlayan kaygılarımız korkularımız olabilir. Bu kaygı ve korkular hayatımızı kısıtlayacak noktalara ulaştığında bilmeliyiz ki bir şeyler yanlış gidiyor ve müdahale edilmesi gerekiyor. Müdahale edilmesi gereken bir dsurum olarak Sosyal Fobi toplumda sıklıkla rastlanan bir kaygı bozukluğudur.

Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Fobi, kısa ve anlaşılır bir tabirle, topluluk içerisinde veya bir topluluğa dahil olmadan önce ellerde ve vücutta titreme, aşırı terleme, kızarma, yanlış bir şey yapma veya söyleme korkusu yaşama ve bunun sonucunda toplum içine girmekten kaçınma, çekinme ve toplum içine girmekten rahatsızlık duyma olarak tanımlanabilir. Sosyal Fobi özellikleri gösteren bireyler, çeşitli bahaneler üreterek insanlarla birlikte birşeyler yapmaktan kaçınırlar. Ülkemizde çeşitli derecelerde de olsa çok fazla sayıda Sosyal Fobi sahibi insan olduğunu söylemek pek de yanlış olmasa gerek. Yeni insanlarla tanışma, bir gruba karşı konuşma yapma, topluluk içinde rahat bir şekilde hareket edebilme gibi durumlarda bir çok kişi kaygı duyar ve yanlış bir şey yapmaktan veya söylemekten korkarak çekingen bir tutum sergiler. Aslında sergilediği bu tutum nedeni ile de çoğu zaman korktuğu başına gelir ve Sosyal Fobi tetiklenerek devam eder. Belki bu türden kaygı ve korkuları olan bir çok kişi için klinik bir tanı olarak Sosyal Fobi denemeyecek olsa da şikayetlerin şiddeti ne olursa olsun bu durumun destek alınarak aşılabileceği unutulmamalıdır.
Ülkemizde yapılan bazı araştırmaların gösterdiği kadarı ile Sosyal Fobi, toplumumuzda kadınlarda erkeklere nazaran biraz daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi olarak Sosyal Fobinin yüzde yüzlük bir kesinlikle olmasa da çok küçük yaştan itibaren baskılanan bireylerde ortaya çıktığını düşünürsek ülkemizde kadınların erkeklere göre daha fazla aile içi ve toplumsal baskı ile karşılaşmalarını söyleyebiliriz.

Sosyal Fobinin Belirtileri Nedir?

Yukarıda da dile getirdiğimiz gibi her kaygı korku durumuna Sosyal Fobi gibi bir tanı koymak doğru değildir. Peki hangi şartlarda Sosyal Fobi olduğunu anlayacağız? Tanımadığımız ya da çok az tanıdığımız kişilerle karşılaştığımızda ya da başka insanların gözlemlediği ya da gözlemliyor olabileceği toplumsal durumlarda ya da birşeyler yapma durumlarında kişinin belirgin bir şekilde ve sürekli olarak kaygı duyması, utanılacak birşeyler yapma, küçük duruma düşme, insanların kötü gözle bakacağı davranışlarda bulunma korkusuna kapılma Sosyal Fobinin en belirgin özelliğidir. Bu tür durumlarla karşılaşıldığında kaygı ve korku durumu hemen her zaman yaşanır ve bazen de Panik atağı biçimini alabilir.

Sosyal Fobisi olan kişi, korkusunun fazla ve manasız olduğunu bilmesine karşın buna engel olamaz ve zamanla korkuğu, kaygı duyduğu toplumsal durumlardan ve bir eylem gerçekleştirmekten kaçınmaya başlar, kaçınamadığı durumlarda da aşırı kaygıya, sıkıntıya katlanmak zorunda kalır.
Sosyal Fobi tanısının konulabilmesi için önemli belirtilerden birisinin de kişinin günlük hayatını devam ettirmekte zorlanması, aile, iş ve arkadaş ilişkilerinin bu kaygı ve korkular sebebi ile olumsuz yönde etkilenmesi, meslek yaşamını bozması, genel olarak işlevselliğine zarar vermesi veya bu nların olacağına dair yoğun bir sıkıntı duymasıdır. Tabii bu belirtilerin herhangi bir ilça veya madde kullanımı olmaksızın ortaya çıkması ve başka bir bedensel rahatsızlığa bağlı olmaması gereklidir. Ayrıca diğer kaygı bozukluklarından ve psikolojik rahatsızlıklardan ayırmak gerekir.
Sosyal Fobi, özellikle iş yaşamında insanlarla iletişim kurma, sunum, konuşma gibi aktivitelerde bulunma durumunda olan kişilerin mesleki kariyerlerini olumsuz etkilediği gibi, karşı cinsle olan ilişkilerimizi başlatmamızı ve sürdürmemizi de engelleyen veya sekteye uğratan bir durum olarak karşımıza çıkmakta ve yaşamımızda yapmak istediklerimizi yapmamızda engel olmaktadır. Yaşamdan keyif alamadığımz gibi sürekli bir sıkıntı ile yaşamak durumunda kalmaktayız.

Sosyal Fobi Tedavisi Nasıl Olur?

Ancakl bilinmelidir ki Sosyal Fobi, etkin bir şekilde bilişsel davranışçı terapi gibi terapötik bir destek alındığında tedavi edilebilir bir rahatsızlıktır. Sosyal Fobi tanısı konmuşsa veya yukarıda belirtilen özelliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir psikolog desteği almanızı öneririz