Kompulsiyon (Zorlantı) Nedir?

ilePsikolog İlker Gündoğdu

Kompulsiyon (Zorlantı) Nedir?

Kompulsiyon (Zorlantı)

Kompulsiyon (Zorlantı)

Günümüzde yaygın ruhsal rahatsızlıklardan olan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB – Takıntı Hastalığı) iki boyutta yaşanmaktadır. Birinci boyut, Obsesyon (Saplantı) boyutudur. Obsesyon (Saplantı), kısaca, zihnimize kontrolümüz dışında çeşitli düşünce, istek veya hayallerin gelmesidir. Diğer boyut ise Kompulsiyon (Zorlantı) boyutudur ki, Kompulsiyon (Zorlantı), obsesyonların psikolojik etkisini azaltmak veya ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen tekrarlayıcı davranışlardır. Örneğin kirlilik obsesyonuna karşı uzun süre elin yıkanması…

 

Hasta, Kompulsiyonları (Zorlantıları) mantıklı bulmasa da kendisini yapmaktan alıkoyamaz. Kompulsiyon çok farklı şekillerde ortaya çıkabilir. El yıkama, dokunma, içinden sayı sayma, dua etme, belli kelimeleri tekrarlama, kurduğu bir cümleyi üç defa tekrarlama, bir hareketi belli bir sayıda yapma, kapıyı, ocağı, pencereyi, musluğu kontrol etme gibi çok çeşitli kompulsiyon (Zorlantı) davranışları yaşanabilmektedir. Sıkıntıyı, kaygıyı azaltmanın bir yolu olarak ortaya çıkan Kompulsiyon (Zorlantı) rahatsızlığın şiddetine göre hastanın tüm vaktini kaplayacak boyutlara ulaşabilmektedir.

 

Kompulsiyon (Zorlantı), obsesyonların olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile ortaya çıktığından hastanın kompülsiyonları mevcutsa obsesyonları da mevcut demektir. Ancak bunun tersini söylemek her zaman mümkün değildir. Obsesyonları olan her hastanın kompulsiyon davranışları sergilemesi beklenmez.

 

Hayatı zorlaştıran davranışlar olarak Kompulsiyon (Zorlantı) davranışlarının, uygun yöntemlerle müdahale edildiğinde üstesinden gelinebilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsesif Kompulsif Bozukluk, OKB tedavisi, Takıntı, Saplantılı Düşünce, Takıntı Hastalığı

Yazar hakkında

Psikolog İlker Gündoğdu administrator

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.