Kategori arşivi Boşanma Psikolojisi

ileadmin

Boşanma Psikolojisi

İstanbul Boşanma Psikolojisi

İstanbul Boşanma Psikolojisi

Evlilik, çoğu zaman iki kişinin birlikte mutlu bir yaşam sürmek amacı ile gerçekleştirdikleri toplumsal bir olaydır. Hiç kimse zorunlu olmadıkça mutlu olamayacağını bildiği bir evliliğe adım atmaz. Evlenmeye zorunlu olmak da muğlak bir ifade olmakla beraber açıklaması başka bir yazının konusu olabilecek önemli bir konudur. Güzel hayallerle çıkılan evlilik yolculuğu tahmin edilebilen veya edilemeyen bir çok zorlukla karşılaşılan bir süreçtir.  Çiftler çoğu zaman bu zorlukların neler olabileceği konusunda düşünmeksizin pembe hayallerle çıkarlar yola. Karşılaşabilecekleri muhtemel sorunların neler olduğu ve bunları çözümü konusunda evlilik öncesi veya başında tartışılmadığında malesef ilişkinin karşılaşılan zorluklar karşısında yıprandığını gözlemliyoruz. Bu yıpranmanın en acı sonucu ise kuşkusuz ki Boşanmadır.

Evlilik nasıl ki hayatın olağan akışı içerisinde gerçekleşen mutlu bir olgu ise boşanma da şartlar gerektirdiğinde gerçekleştirilebilecek bir olgudur. Ancak bu şartların neler olduğu konusu her çift ve hatta her bir birey için farklılık arz eder. Sorunlar ortaya çıkıp çözülmediğinde ve zamanla birikip ilişkileri ve bireyleri yıprattığında ister istemez boşanma düşüncesinin zihinlerde ortaya çıktığını görüyoruz. Boşanma; sebep ve sonuçları iyi tartışılması gereken bir süreçtir. Neden bu düşüncenin ortaya çıktığının iyi etüd edilmesi, nedenlerin çözülebilir olup olmadığının değerlendirilmesi, çözümü mümkün ise neler yapılması gerektiği, çözümü mümkün değilse boşanma sürecinin en sağlıklı nasılş atlatılabileceğinin detaylı bir şekilde masaya yatırılması gerekir.  Boşanma aşamasındaki her bir birey için Boşanma az veya çok travmatik bir süreçtir. Hayatınızın akışının yön değiştirmesi beraberinde bir çok sonuçlar doğuracak ve hayatınızdaki evlilik dışında diğer unsurları da olumlu veya olumsuz etkileyen bir süreç olacaktır.

Ülkemizde malesef şartlar gereği hukuk sistemimizin yavaş işlemesi, tarafların boşanma konusunda anlaşma sağlayamaması durumunda uzun yıllar devam edebilmektedir. Hukuki süreç de Boşanmanın bizatihi kendisi kadar yıpratıcı bir süreç olması sebebi ile kısa sürede çözüme kavuşturulması için anlaşma zemini aranmalıdır. Kısa veya uzun boşanma süreci sadece boşanacak kişilerin değil hem psikolojik hem de sosyal olarak birlikte yaşadıkları çevrelerinin de bir şekilde etkilendikleri bir süreç olarak önümüzde durmaktadır. Özellikle de ülkemizde olduğu gibi geleneksel aile modeli olarak geniş aile bireylerinin iç içe yaşadıkları veya ayrı yaşasalar dahi yaşamlarına yakından müdahil oldukları toplumlarda bu etki daha da fazla olmaktadır.

Boşanmanın gerçekten gerekli olup olmadığının çiftlerin ve yakın çevrelerinin taraflı bakış açıları ile değil tarafsız bakış açısına sahip bir psikolog eşliğinde değerlendirilmesi, boşanma gerekli ise bu sürecin en sağlıklı ve en az zararla nasıl atlatılabileceği konusunda psikolog desteği alınmasının gerekli olduğu kanaati son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Hayatımızı derinden etkileyecek bir süreçte profesyonel destek almak hem bireysel hem de toplumsal ruh sağlığımızın korunması için bir zorunluluk olarak görülmelidir.