Kategori arşivi Kişilik Bozuklukları

ileadmin

Şizotipal Kişilik Bozukluğu

Şizotipal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Bu kişilik bozukulğunda bireyde sıradışı davranışlar gözlenir. Garip veya eksantrik olarak değerlendirilir. Yakın ilişkilerden aniden rahatsızlık duyar veya ilişkiye girme becerisi düşer. Davranışlarını etkileyen ve yaşadığı kültürün değerleri ile uyuşmayan farklı inançları ve büyüsel düşünceleri vardır. Batıl inançlar, gaipten haber alma, altıncı his gibi olağandışı unsurlar düşüncede yer alır. Çocuklarda ve ergenlerde ayrıca saçma hayallerle sürekli meşgul olma mevcuttur. Bedensel illüzyonlar da tarif edilebilir. Yakın akrabalar dışında sırdaşları yoktur ve arkadaşlıkları yüzeyseldir. Kuşkucu düşüncelere kapılabilirler. Sergilenen duyguları durum ve olay ile uygunsuz veya kısıtlıdır.

ileadmin

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğunda kişi, toplumsal ilişkilerden kopuktur. Başkaları ile birlikteyken duygularını kısıtlı bir şekilde anlatır. Yakın ilişkilere girmekten kaçınır, çünkü yakın ilişkilerden  zevk almaz. Bu sebeple yakın arkadaşları yoktur. Ailesi ve birinci derece akrabaları ile dahi ilişkileri kısıtlıdır. Cinsel istek ya yok veya çok azdır. Duygusal anlamda soğuk, kopuktur. Veya tek düze bir duygu sergiler.

ileadmin

Paranoid Kişilik Bozukluğu

Paranoid Kişilik Bozukluğu Nedir? 

Paranoid kişilik bozukluğu olan bireyler sürekli bir güvensizlik içinde olan, etrafında olup bitenlere kuşku ile yaklaşan bir tutum içindedir. Çevresindeki kişilerin kendisine olan bağlılığından, güvenilirliklerinden gerekçesiz şüphe duyar. Söylemlerini ve davranışlarının kendi aleyhine kullanılacağını düşünür ve söylenenleri ve etrafında olup biten olayları olumsuz yorumlarlar. Kimi zaman sömürüldüğünden, aldatıldığından, zarar verildiğinden kuşku duyar ve kin duyar. Kendisine karşı olumsuz tutum ve davranışlar, söylemlerde bulunulduğundan şüphelendiği için öfkeyle karşılık verir veya başka şekillerde karşı saldırıya geçer. Eşinin veya sevgilisinin sadakatsizliği ile ilgili düşüncelere kapılmaları da sık görülür

ileadmin

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Her birimiz zaman zaman çevremizdeki insanların bizden beklediğinden çok farklı tutum ve davranışlar sergileyebiliriz. Içinde bulunduğumuz ortam, zaman farklı duygusal ve davranışsal tepkiler vermemize yol açabilir. Her anımızın bir olması mümkün olmadığı gibi sürekli aynı duygudurum içinde olamayabiliriz. Stresli bir dönemden geçiyor veya duygusal anlamda bizi yıpratan bir olay veya durum yaşamış olabiliriz. Birlikte yaşadığımız kişilerden bu doğrultuda olumlu veya olumsuz geri dönüşler aldığımızda genel kişilik özelliklerimize uygun olmayan tutum ve davranışlar sergilemişiz demektir. Ancak bu durumun geçici olduğunu hem kendimiz hem de çevremizdekiler bilir ve ona göre yaklaşırız.

Bazı insanlar normal olmayan bir şekilde yaşamları boyunca içinde yaşadıkları toplumun genel beklentilerinden belirgin bir şekilde farklı tutum ve davranışlar sergileyebilirler. Bu farklılığın, sapmanın süreklilik arz etmesi kişilik bozukluğu olduğunun bir göstergesidir. Normal bireylerde beklentilerin dışına sapma dönemsel veya anlıkken, kişilik bozukluğu olan kişilerde süreğendir ve kişilik özellikleri itibariyle sürekli bir örüntüdür.

Kişilik bozukluğu olan bireylerin göze çarpan en önemli ortak özelliği ilişkilerini çok çeşitli sebeplerle sağlıklı yürütememeleridir. Çok yakın çevreleri, aileleri, birinci derece akrabaları da dahil olmak üzere insanlarla ilişki kurmakta zorluk çeker veya ilişkileri devam ettiremez. Kimi durumlarda ilişki kurmayı istemez, birlikte vakit geçirmekte zorlandıkları gibi kimi zaman bundan zevk almazlar. Ilişki anlamında sorun yaşama potansiyeli yüksek olan kişilik bozukluğu vakalarının  çok çeşitli özellikleri vardır ve bu çeşitli özelliklere göre sınıflandırılmışlardır. Toplumsal kurallara uymama, ayrıkı davranma veya beklenilenin dışında tutum ve davranışlar sergilemek konusunda her  bir kişilik bozukluğu vakası farklı özellikler gösterir.

Kişilik bozukluklarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus durumun kişilik yapısı ile karıştırılmamasıdır. Bu sebeple ayırıcı tanının doğru yapılması gerekmektedir. Ayrıca kişilik bozukluğu tanısı konmadan önce bilinen bir psikolojik bozukluğun olup olmadığının da tespit edilmesi gerekir. Çünkü kimi zaman psikolojik bozukluklar kişilik bozukluğu gibi algılanabilecek tutum ve davranışlar sergilşenmesine yol açabilir. Bu sebeple kişilik bozukluklarının özellikleri çok iyi bilinmelidir.

Kişilik bozuklukları üç ana kümede sınıflandırılmıştır ve 12 çeşit kişilik bozukluğu tanımlanmıştır.

A kümesi; paranoid, şizoid ve şizotipal kişilik bozuklukları

B kümesi; antisosyal, sınır(borderline), histrionik, narsistik kişilik bozuklukları

C kümesi; kaçıngan (çekingen), bağımlı, obsesif-kompülsif, pasif-agresif ve sado-mazohistik kişilik bozuklukları olarak sınıflandırılmışlardır.

Kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle tedavi için başvurmazlar. Bu türden bir bozukluğun olduğuna dair farkındalık kazanıp başvuranların sayısı çok azdır. Çevrelerinin baskısı veya başka sebeplerle tedavi sürecine katılırlar. Bununla beraber kişilik bozuklukları çok zor tedavi edilebilen bozukluklardır. Hatta bazı durumlarda tedavileri olanaksızdır. Buna karşın destek alınması gereken bir durum olarak kişilik bozukluğu insanın hem kendi hayatını hem de çevresindeki kişilerin hayatlarını olumsuz etkileyen bir bozukluktur ve profesyonel destek alınması gerekmektedir.