OKB (Takıntı-Zorlantı Hastalığı) Çeşitleri

ilePsikolog İlker Gündoğdu

OKB (Takıntı-Zorlantı Hastalığı) Çeşitleri

Obsesif - Kompulsif Bozukluk

Obsesif – Kompulsif Bozukluk

 Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), kişiden kişiye farklı özellikler gösterebilen bir ruhsal rahatsızlıktır. Düşünce takıntılarının, davranış tekrarlarının ne olduğu her OKB (Takıntı) rahatsızlığı yaşayan kişide farklı olabilir. Bu farklılıklara göre OKB (Takıntı), farklı alt tiplere ayrılarak kategorize edilmiştir. Bu alt tiplerin belirlenmesinin sebebi OKB (Takıntı) rahatsızlığı olan kişiyi daha iyi değerlendirebilmek ve tedaviyi kolaylaştırabilmektir. Bir hastada birden fazla OKB (Takıntı) alttipine ait belirtiler görülebileceği gibi yıllar içinde belirtiler değişiklik gösterebilir.

 

OKB (Obsesif-Kompulsif Bozukluk – Takıntı Zorlantı Bozukluğu) altı alt tipe ayrılmıştır.

 

1.Yıkayıcı – Temizleyiciler: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde; kirlilik hissi, kirlilik bulaşması ile ilgili düşünce takıntıları ve/veya kirlilik hissini ortadan kaldırmak/azaltmak, kirlilik bulaşmasını engellemek için tekrarlayıcı temizleme davranışları gözlemlenir.

 

2.Kontrolcüler: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde; yapılan veya yapılmayan bir şeyle ilgili eksiklik olduğu veyatam olmadığı, hata yapmış olabileceği ile ilgili düşünce takıntıları, bu takıntıların verdiği stresi yenebilmek için tekrarlayıcı kontrol davranışları sergilenir. Örneğin, kapıyı, pencereyi ,ocağı kapatıp kapatmadığına dair şüphe ve kontroller…

 

3.Toplayıcı – Biriktiriciler: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde; herhangi bir işine yaramayacak gereksiz eşyaları toplama ve bu eşyaları atamama takıntıları mevcuttur.

 

4.Düzenleyici – Sıralayıcılar: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde; etraflarındaki eşyaların belli bir düzen içinde durması, simetrik olması, bir eşyanın eksikliğinin olmaması gibi düşünce takıntıları, bu takıntılara göre düzeltme veya sıralama davranışlarının sergilenmesi gözlemlenir.

 

5.Tekrarlayıcılar: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde;aklına kötü olarak tanımladığı veya istemedği herhangi bir düşünce geldiğinde bu düşüncenin etkisini ortadan kaldırmak veya azaltmak için herhangi bir davranışı, sözü veya düşünceyi tekrarlama mevcuttur. Örneğin aklına trafik kazası geçireceğine dair bir düşünce geldiğinde bu düşüncenin gerçekleşmemesi için üç kere elini başına vurması gibi…

 

6.Düşünce takıntıları: Bu alt tipte Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) yaşayan kişilerde; aklına kaygıya sebep olan herhangi bir düşünce, istek, hayal geldiğinde, bunun üzerine saatlerce düşünme irdeleme, araştırma, analiz etme gibi düşünsel faaliyetlerde bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsesif-Kompulsif Bozukluk, OKB, Takıntı, Zorlantı, İstanbul Psikolog, Psikolog Tavsiye

Yazar hakkında

Psikolog İlker Gündoğdu administrator

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.